Tekutá dezinfekce s konopím a eucalyptem

Vhodné pro dezinfekci rukou.

Tekutá dezinfekce je antibakteriální kapalina (s nízkou viskozitou) na ruce, která ničí 99,9% bakterií a virů bez použití vody.

 

Popis

Ochrana a dezinfekce rukou je antibakteriální kapalina (s nízkou viskozitou) na ruce, která ničí 99,9% bakterií a virů bez použití vody.

VAROVÁNÍ.
Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Účinná látka: ethanol (denaturovaný), Peroxid vodíku

Bezpečné použití: Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.

 

Použití

Při dezinfekci rukou, rozetřete cca 2 ml kapaliny na dlaních rukou po dobu asi 30 sekund a nechte je dalších 30 sekund zaschnout.

Působí hydratačně.

Bezpečné použití: Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.

 

Složení

  • 100 ml
  • Ethanol 77% (denaturovaný)
  • Glycerol
  • Peroxid vodíku
  • Konopný extrakt
  • Eucalyptový extrakt
Skladem
Kód: 60
155 Kč
Kategorie: Cannapure
d646fca1 c16d 408a 82a8 48e1cb56ead4
Novinka Tip